BetuweBomen.nl wil graag het fenomeen ‘review’ onder de aandacht van haar klanten brengen. Reviews zijn voor bedrijven namelijk geen bedreigingen maar kansen! BetuweBomen.nl hecht er waarde aan, dat klanten kritisch zijn over de kwaliteit van het geleverde product, de communicatie over de levering, de snelheid van de levertijd, de betrouwbaarheid van het bedrijf en de kennis en vakmanschap van haar medewerkers.

”Wat ons bindt, dat bent u!” is een belangrijk uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering. BetuweBomen.nl wil waar maken, wat ze beloven!

De mening van de klant telt en is van grote toegevoegde waarde om de verbondenheid met de klant nog meer te optimaliseren. Natuurlijk voelt BetuweBomen.nl zich al enorm gevlijd door de vele positieve reacties over mailcontacten, duidelijke website, keuze aanbod, behulpzaamheid en duidelijke info over geleverde producten. Maar het kan beter! Daarom worden reviews erg op prijs gesteld om ons bedrijf nog beter op de kaart te zetten. “Wat ons bindt, dan bent u!” is dan ook een must in onze bedrijfsvoering. Vandaar een oproep aan u om bij enkele van onze producten waar u ervaring mee heeft een review te schrijven over het geleverde product.

Bedankt voor uw medewerking!